TMI KOTIAPU MARIK                                                                         TIETOSUOJASELAOSTE

Tietosuojaasetus(2016/679)

Laadittu 15.8.2018

 

 

 

REKISTERIN NIMI

Kotiapu Marikin henkilötietokanta

 

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Kotiapu Marik, Tampere, Y-tunnus 2925321-2

Osuuskunnankatu 1 A 19, 33710 Tampere

  1. 0400 563 593

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

                      Kirsi Salonen

0400 563 593

kirsi.salonen97@gmail.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarjoitus on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely mm. laskutukseen liittyviin tarkoituksiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietojen kuten nimi, puhelin nro, osoite, sähköpostiosoite
  • Laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET  TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tmi Kotiapu Marik luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Kotiapu Marikin työntekijät (tällä hetkellä vain ammatinharjoittaja itse). Tiedot kerätään akt-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri on suojattu palomuurilla.  Tietokannasta mahdollisesti tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen lukitussa tilassa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta varten.

Scroll to top