Palvelut

Tällä hetkellä en valitettavasti pysty ottamaan uusia asiakkaita.

PALVELUT

Kotiapu Marikin kotiin tuotettavat palvelut ovat sekä hoivapalveluita että kotipalveluita.

Hoivapalvelu on henkilökohtaista huolenpitoa ihmisestä, jolla on lyhyt- tai pitkäkestoista toimintakyvyn vajausta ja joka sen vuoksi tarvitsee toistuvasti tai päivittäin toisen ihmisen apua. Huolenpidossa  merkittävää on vuorovaikutus ja asiakkaan asemaan asettuminen. Jokaiseen  kohtaamiseen on mentävä ajatuksella, että se antaa mahdollisuden voimaannuttaa asiakasta ja kohottaa hänen omanarvontunnettaan.

Kotipalvelu taas käsittää tavanomaiseen kodin arkeen ja elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista.

 • Päivittäistoimien turvaaminen ja niissä avustaminen:
  • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
  • suihkutus
  • vaatehuolto
  • ruokailu
 • Kaupassa ja apteekissa käynti
 • Saattoapu (esim. lääkäri)
 • Ulkoilu
 • Kevyet kotitaloustyöt
 • Pyykinpesu
 • Turvallisen ja esteettömän kotiympäristön varmistaminen
 • Puutarhassa avustaminen
 • Mahdollisesta lemmikistä huolehtiminen
 • jne asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen
Scroll to top