Arvot

Palvelut tuotetaan asiakkaan kotona, joka jo itsessään vaatii palveluntuottajalta erityistä herkkyyttä, sekä asiakkaan autonomian ja itsemäärämisoikeuden erityistä huomioimista. Yksilön arvostus, aito kuunteleminen, tasa-arvoinen kohtaaminen sekä tahto ymmärtää asioita asiakkaan näkökulmasta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jokaiseen  kohtaamiseen on mentävä ajatuksella, että se antaa mahdollisuden voimaannuttaa asiakasta.

Tavoiteena on, että palvelulla on todellista vaikuttavuutta, joka ylläpitää ja kohentaa asiakkaan toimintakykyä, mielialaa ja parantaa näin hänen elämänlaatuaan. Kannustetaan ulkoiluun, liikuntaan ja virkistykseen. Tärkeää on saavuttaa asiakkaan luottamus ja tätä kautta arvokkiata kohtaamisia ja yhdessä tekemistä.

Palveluntuottaja noudattaa toimissaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

Scroll to top