Kotiapu Marik

Kotihoidon tukipalvelut / kotiapu / henkilökohtainen hoiva

Kotiapu Marik tarjoaa kotona asuvalle ikääntyneelle lämminhenkistä ja rinnallakulkevaa apua, joka käsittää tavanomaiseen arkeen ja elämään kuuluvia toimintoja ja niissä avustamista. Asiakkaan toimintakyky on heikentynyt ja normaalit arjenaskareet ja päivittäiset toimet eivät enää suju entiseen tapaan.

Palveluihin kuuluu mm. hoiva ja huolenpito; henkilökohtainen hygienia; kodin siisteys; seura ja virkistys; saattoapu; kumppanuus (teatteri, konsertti, kirkko), ulkoilu jne. Laajasti kaikkea, mikä kuuluu asiakkaan normaaliin arkeen ja joissa avustamisessa hänelle taataan sujuvampi, turvallisempi sekä fyysisesti että henkisesti kevyempi arki omassa kodissaan.

Palvelua tuottaa itse ammatinharjoittaja, jolla on vuosien kokemus ikääntyneiden muistisairaiden perushoivasta, huolenpidosta ja hoivayksikön kodinhoidosta sekä laajasti koulutusta ikääntymisestä sekä muistisairaan kohtaamisesta.

Normaaleissa arkitoimissa avustamisen lisäksi ensiarvoisen tärkeää on vuorovaikutus, kuuntelu, aika jutella ja tehdä yhdessä.

Toteutettavat palvelukokonaisuudet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, tilanteesta riippuen omaisen läsnäollessa, ottaen huomioon asiakkaan erityistarpeet ja laatimalla palvelusuunnitelma ja palvelusopimus.

Yritys on rekisteröity Tampereen kaupungin ylläpitämään kotipalveluiden tukipalveluiden rekisteriin ja on siten hyväksytty sosiaalipalveluiden alv 0% tuottajaksi. Lisäksi Kotiapu Marik on hyväksytty Tampereen Kotitorin yhteistyökumppaniksi.

Päivitys 18.3: Tällä hetkellä en valitettavasti pysty ottamaan uusia asiakkaita.

 

Scroll to top